Công nghệ biến tốc độ điều khiển (VSD) là gì?

Công nghệ biến tốc độ điều khiển (VSD) là gì?
Chuyên mục: Tài liệu máy nén khí Ngày đăng: 01/05/2019

Các hệ thống khí nén hiện đại, tiết kiệm năng lượng, cũng như phân tích riêng lẻ các hệ thống máy nén, có thể mang lại tiết kiệm năng lượng tiềm năng từ 30 đến 50%.

Công nghệ biến thiên giúp tiết kiệm điện năng

Công nghệ biến thiên giúp tiết kiệm điện năng

Hơn 80% chi phí vòng đời của máy nén khí được chiếm bởi năng lượng nó tiêu thụ.

Trong hầu hết mọi môi trường sản xuất, nhu cầu không khí dao động tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như thời gian trong ngày, tuần hoặc thậm chí tháng, Các phép đo và nghiên cứu mở rộng về hồ sơ nhu cầu khí nén cho thấy nhiều máy nén có sự thay đổi đáng kể về nhu cầu không khí.

Để cắt giảm chi phí năng lượng của bạn, kimair cung cấp cho ứng dụng công nghệ điều khiển tốc độ biến đổi tốc độ trong ngành công nghiệp khí nén.

Thiết kế của  Máy máy nén khí VAH đảm bảo hiệu quả cao trên tất cả phạm vi điều kiện làm việc, với phạm vi chuyển đổi tần số rộng hơn từ 30% đến 100%.
Sự thay đổi sản lượng không khí tỷ lệ thuận với mức tiêu thụ năng lượng thực tế, xấp xỉ với đường cong hiệu suất năng lượng trong trạng thái lý tưởng.