• 0 out of 5

  Lọc tách dầu Kimair K320000041

  Lọc tách dầu máy nén khí Kimair 

  ( Oil separator )

  Model: K320000041

  Sử dụng cho máy nén khí Kimair K180PS , K180SI

  Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

  Chức năng: Lọc tách dầu ra khỏi khí nén

  Thời gian sử dụng: 3.000 giờ

  Xuất xứ: Kimair

  Tình trạng: Hàng có sẵn

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Lọc tách dầu Kimair K320000013

  Lọc tách dầu máy nén khí Kimair 

  ( Oil separator )

  Model: K320000013

  Sử dụng cho máy nén khí Kimair K100PS , K100SI

  Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

  Chức năng: Lọc tách dầu ra khỏi khí nén

  Thời gian sử dụng: 3.000 giờ

  Xuất xứ: Kimair

  Tình trạng: Hàng có sẵn

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Lọc tách dầu Kimair K320000005

  Lọc tách dầu máy nén khí Kimair 

  ( Oil separator )

  Model: K320000005

  Sử dụng cho máy nén khí Kimair K75PS , K75SI

  Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

  Chức năng: Lọc tách dầu ra khỏi khí nén

  Thời gian sử dụng: 3.000 giờ

  Xuất xứ: Kimair

  Tình trạng: Hàng có sẵn

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Lọc tách dầu Kimair K320000004

  Lọc tách dầu máy nén khí Kimair 

  ( Oil separator )

  Model: K320000004

  Sử dụng cho máy nén khí Kimair K50PS , K50SI

  Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

  Chức năng: Lọc tách dầu ra khỏi khí nén

  Thời gian sử dụng: 3.000 giờ

  Xuất xứ: Kimair

  Tình trạng: Hàng có sẵn

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Lọc tách dầu Kimair K320000003

  Lọc tách dầu máy nén khí Kimair 

  ( Oil separator )

  Model: K320000003

  Sử dụng cho máy nén khí Kimair K30PS , K30SI

  Vật liệu lọc: Sợi thủy tinh

  Chức năng: Lọc tách dầu ra khỏi khí nén

  Thời gian sử dụng: 3.000 giờ

  Xuất xứ: Kimair

  Tình trạng: Hàng có sẵn

  Liên hệ